#ปลูกผักบุ้งลอยน้ำ 

ไอเดียน่าสนใจไม่ต้องรดน้ำ

วัสดุอุปกรณ์

1. ลังส้ม
2. ขวดน้ำ 1.5 ลิตร (8 ใบ ต่อ ลังส้ม 1 ลัง)
3. เชือก
4. ถุงพลาสติกขนานใหญ่
5. เทปกาว
6. กาบมะพร้าว
7. ดินพร้อมปลูก
8. ปุ๋ยคอก
วิธีการทำ

- นำขวดพลาสติก 1.5 ลิตรมามันติดขอบลังส้มด้วยเชือกให้แน่นเพื่อไม่ให้หลุด
- นำถุงพลาสติกมาปูในลังส้ม (เพื่อป้องกันไม่ให้ดินปลูกหล่นหายหมด) แล้วพันติดขอบลังแล้วติดด้วยเทปกาวกันหลุด แล้วเจาะรูด้านล่างเล็กน้อย และเจาะรูด้านข้างพอประมาณด้วยไม้เสียบลูกชินเพื่อให้น้ำเข้าได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลารดน้ำ
- นำกาบมะพร้าวมาลองด้านล่างแล้วน้ำดินปลูกมาโรยทับความสูงพอประมาณแค่ครึ่งลังส้มไม่ต้องใส่เยอะมาก
- นำเมล็ดผักปุ้งที่ได้ที่แล้วมาโรยให้ทั่วลังส้ม แล้วนำดินโรยกลบหน้าเล็กน้อย (การเพาะเมล็ดผักบุ้ง
- นำปุ๋ยคอกมาโรยกลบหน้าอีกที
- แล้วรดน้ำรอให้เมล็ดผักบุ้งงอกแล้วก็นำไปลอยน้ำได้เลย
รดน้ำรอให้ผักบุ้งงอก ค่อยนำไปลอยจ้า

การปลูกผักบุ้งด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาแค่ 20-25 วันก็สามารถได้ผลผลิตแล้ว
Share To:

Post A Comment: