นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ และกล่าวว่า การนอนหลับควรนอนในที่ที่มืดสนิท เมื่อแสงแดดปรากฏ ตัวรับแสงของเราจะส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังสมองว่าถึงเวลาที่ต้องตื่นแล้ว เมื่อความมืดมิดมาเยือน สมองจะได้รับสัญญาณว่านั่นคือเวลานอน 


ดังนั้นฮอร์โมนในการนอนหลับจะถูกปลดปล่อยออกมา หากขณะที่นอนคุณต้องสัมผัสกับแหล่งที่มาของแสง คุณจะนอนหลับพักผ่อนอย่างไม่เพียงพอ 

นั่นเป็นเพราะว่าแสงจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย จังหวะการนอนและความตื่นตัว 

การนอนหลับที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากการนอนภายใต้แสง สามารถเป็นสาเหตุของอารมณ์เสีย การไม่มีความสุขในการนอน และตื่นนอนยาก 

การศึกษาทางระบบประสาทได้แสดงให้เห็นว่าการนอนหลับโดยมีการเปิดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ หรือแหล่งให้แสงอื่น ๆ สามารถนำไปสู่อารมณ์อันขุ่นมัวได้ 

ดังนั้นถ้าคุณติดนิสัยการนอนหลับกับทีวี หรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดอยู่ คุณจะต้องพยายามกำจัดนิสัยไม่ดีนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด 

ถ้าคุณไม่สามารถนอนหลับโดยไม่มีทีวี คุณก็ควรตั้งเวลาปิดทีวีเอาไว้ เพื่อลดผลกระทบจากการนอนหลับที่ไม่ได้คุณภาพ 

Share To:

Post A Comment: